Πιθανότητες-Στατιστική

"Για την κατανόηση υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η μία αφορά την εξάσκηση. Την άλλη την αγνοώ" . Σωκράτης Σκλάβος 

Υποστηρίζουμε επαρκώς όλα τα τμήματα με τους κάτωθι τίτλους μαθημάτων των  ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Πλούσιο υλικό θεμάτων, σημειώσεων, ασκήσεων και διαλέξεων θα βρείτε στη βιβλιοθήκη μας.

Πιθανότητες Ι, ΙΙ (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Θεωρία Πιθανοτήτων (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Περιγραφική Στατιστική (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Στατιστική Ι Εκτιμητική (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Στατιστική ΙΙ Έλεγχος Υποθέσεων (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Στατιστική Ι, ΙΙ (βιβλιοθήκη σημειώσεων)

Στατιστική για τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι, ΙΙ  (θέματα Ι), (θέματα ΙΙ)

Στατιστική με R

Συνδυαστική  (τυπολόγιο) (Θέμα 01)

Απαραμετρική (Μη-Παραμετρική) Στατιστική

Ανάλυση Παλινδρόμησης βιβλιοθήκη σημειώσεων

Ανάλυση Διακύμανσης βιβλιοθήκη σημειώσεων

Στοχαστικές Διαδικασίες, σημειώσεις

Στοχαστικές Ανελίξεις

Βιοστατιστική, (σημειώσεις)

Ιατρική Στατιστική

Στατιστική με SPSS βιβλιοθήκη σημειώσεων

Μαθηματική Στατιστική

Επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη σημειώσεων και διδασκαλίας με video.