Πιθανότητες-Στατιστική

"Για την κατανόηση υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η μία αφορά την εξάσκηση. Την άλλη την αγνοώ" Σωκράτης Σκλάβος 

Υποστηρίζουμε επαρκώς όλα τα τμήματα με τους κάτωθι τίτλους μαθημάτων των  ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Πλούσιο υλικό θεμάτων, σημειώσεων, ασκήσεων και διαλέξεων θα βρείτε στη βιβλιοθήκη μας.

Πιθανότητες Ι, ΙΙ

Θεωρία Πιθανοτήτων 

Περιγραφική Στατιστική 

Στατιστική Ι Εκτιμητική 

Στατιστική ΙΙ Έλεγχος Υποθέσεων

Στατιστική Ι, ΙΙ

Στατιστική για τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι, ΙΙ  (θέματα Ι), (θέματα ΙΙ)

Στατιστική με R

Απαραμετρική (Μη-Παραμετρική) Στατιστική

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Ανάλυση Διακύμανσης

Στοχαστικές Διαδικασίες, σημειώσεις

Στοχαστικές Ανελίξεις

Βιοστατιστική

Ιατρική Στατιστική

Στατιστική με SPSS 

Μαθηματική Στατιστική

Επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη σημειώσεων και διδασκαλίας με video.