Παιδαγωγικό τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός SYNELIXIS με 20ετή εμπειρία αποκλειστικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξέλιξη-επιμόρφωση ενηλίκων υποστηρίζει την προετοιμασία σας για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης (Παν. Αθηνών). Στην κατεύθυνση αυτή οργανώνουμε πρότυπα προγράμματα διδασκαλίας ασύγχρονης με συστήματα ψηφιακής μάθησης. 

7 επιτυχούσες από τον οργανισμό μας στις εξετάσεις του 2022 με το πρόγραμμα ψηφιακής μάθησης. 

90% ταύτισης των θεμάτων στις εξετάσεις του 2022 με τα διαγωνίσματα μας προσομοίωσης.


Εξετάσεις έτους 2023

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2023,  Ύλη εξετάσεων


Γνωστικό πεδίο

1. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτική Πράξη (δείγμα σημειώσεων)

2. Εισαγωγή στη γλωσσολογία (δείγμα σημειώσεων)

3. Μαθηματικά Ι (δείγμα σημειώσεων), quiz αυτο-αξιολόγησης


Ασύγχρονη Διδασκαλία e-Learning

Ασύγχρονη διδασκαλία τύπου e-Learning με ψηφιακή τάξη που περιλαμβάνει Ι) σημειώσεις διδασκόντων(1), ΙΙ) video υποδειγματικής επίλυσης ασκήσεων (Μαθηματικά), ΙΙΙ) προτεινόμενα συγγράμματα(1). IV) Φύλλα εργασίας με ερωτήσεις ανάπτυξης (2) και quiz αυτόματης αξιολόγησης (3). Η ανανέωση του υλικού Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV είναι εβδομαδιαία. V) Παρακολούθηση προόδου με μηνιαίο διαγώνισμα. VI) Προαιρετικά, ατομικά μαθήματα με ωριαία (60') χρέωση για απορίες, ενισχυτική διδασκαλία. (Παρακολουθήστε εδώ απόσπασμα στην ύλη Μαθηματικών Ι, ενότητα Θεωρίας Συνόλων) .

(1) Το υλικό διατίθεται σε ψηφιακή μορφή για ανάγνωση.

(2) Οι διορθωμένες απαντήσεις και οι αξιολογήσεις στα φύλλα εργασίας με ανάπτυξη παρέχονται εφόσον υποβληθούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
(3) Στο μάθημα Μαθηματικών 

Δείγμα Σημειώσεων


Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα e-Learning ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία.

Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά τις παροχές προγράμματος & κόστος (*). Η βεβαίωση ανεργίας  (**) αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα


Αίτηση