Ηλεκτρονική Τάξη

Συνδεθείτε στην ψηφιακή μας πλατφόρμα. Η σύνδεση προϋποθέτει εγγραφή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ή προσπάθειας εισόδου με διαφορετικούς κωδικούς εμφανίζεται μήνυμα λάθους με κωδικό 404. Στην περίπτωση όπου έχετε ήδη κάνει εγγραφή και αδυνατείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα υποστήριξης μας. 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με την εφαρμογή zoom την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Για τη σύνδεσή σας χρησιμοποιήστε τον κωδικό του μαθήματος που θα βρείτε παρακάτω.


Κωδικοί μαθημάτων
413397   095452   555912    896253   932881   633617  759807  974958   098455   656013  237594  754738  885173
578935   315672   997354   338695   052036    422922  514488  734718  075432   416773   757114  153137  494478 
292276   812796   613362   393377   402251

013562   076213   167213   871122   290811  023761   542221   871323   096871  790111  893424  261876 
674777   854432  724451  661789   134252    


Αίτηση πρόσβασης