Ηλεκτρονική Τάξη

Συνδεθείτε ή αιτηθείτε πρόσβαση στην ψηφιακή μας πλατφόρμα

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΚΠΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Αίτηση Πρόσβασης για συμμετέχοντες στα προγράμματα διδασκαλίας μας

Αίτηση πρόσβασης για μη συμμετέχοντες στα προγράμματα διδασκαλία μας