Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Πληροφορίες μαθημάτων και διδακτικού υλικού

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται δια ζώσης και online. Το υλικό μας είναι σε ψηφιακή μορφή και θα το βρείτε στην ηλεκτρονική σας τάξη. Για την online σύνδεση σας επιλέξτε τον 6-ψήφιο κωδικό σας εδώ

Επιθυμείτε τη δια ζώσης διδασκαλία σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα? Αρκεί να συμπληρώσετε την ημέρα που έχετε το μάθημα σας τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα τη διεξαγωγή αυτού. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη δια ζώσης συμμετοχής σας (εφόσον έχετε αρχικά δηλώσει συμμετοχή), επιλέξτε ΑΚΥΡΩΣΗ. 


Συνδεθείτε στην ψηφιακή μας πλατφόρμα για το υλικό των μαθημάτων και την online συμμετοχής σας σε μάθημα. Η σύνδεση προϋποθέτει εγγραφή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ή προσπάθειας εισόδου με διαφορετικούς κωδικούς εμφανίζεται μήνυμα λάθους με κωδικό 404. Στην περίπτωση όπου έχετε ήδη κάνει εγγραφή και αδυνατείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα υποστήριξης μας. 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με την εφαρμογή zoom την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Για τη σύνδεσή σας χρησιμοποιήστε τον κωδικό του μαθήματος που θα βρείτε παρακάτω.


Κωδικοί μαθημάτων για online διδασκαλία και πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό

413397  095452 555912  020679  896253 932881 633617 759807 974958 901423
098455 656013  141122  237594  437896 911924 754738 885173 
578935  315672   997354  338695  052036 116843  422922 869076 514488 734718 416773 757114  153137 494478  292276  217351  812796  613362 393377 402251 121702 075432

013562   076213   167213   871122   290811  023761   542221   871323   096871  790111  893424  261876 674777   854432  724451  661789   134252