Μαθήματα ΑΕΙ

Τριών δει παιδεία: φύσεως, μαθήσεως, ασκήσεως (Αριστοτέλης)

Η προετοιμασία σε τμήματα (ομοιογενή) ξεκινά 11 Μαρτίου

Γνωστικά αντικείμενα

Ανώτερα Μαθηματικά 

Απειροστικός, Διαφορικές, Μιγαδική-Πραγματική Ανάλυση, Αναλυτική-Διαφορική Γεωμετρία

Οικονομικά

Οικονομετρία, Μικρο-Μακροοικονομία, Δημόσια Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Λογιστική

Κόστος, Διοικητική, Φορολογική, Καταστάσεις, Πρότυπα

Άλγεβρα

Γραμμική, Ομάδες, Δομές

Φυσική

Κλασσική, Μηχανική, Πυρηνική, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Κβαντομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεάς Κατάστασης

Βιολογία

Γενετική, Μορφολογία, Ιστολογία, Νευροεπιστήμες

Φαρμακευτική

Χημεία, Τεχνολογία, Φαρμακολογία, Τοξικολογία

Ειδικευόμαστε σε Πανεπιστημιακά Μαθήματα Πολυτεχνικών Σχολών, και Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης. Επίσης υποστηρίζουμε μαθήματα Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομετρίας, Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Παιδαγωγικών ή Τμημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών.   

Το διδακτικό μας προσωπικό είναι απόφοιτοι Κρατικών Α.Ε.Ι. και κατέχουν Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό* Τίτλο Σπουδών (Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή Ε.Ε. με αναγνώριση) στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους (* ή είναι υποψ. διδάκτορες στη διαδικασία περάτωσης) με πολυετή πείρα. Διαθέτουμε σημειώσεις, υλικό και ασκήσεις εξάσκησης και θέματα παλαιοτέρων ετών.

Επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη μας υλικού και video παράδοσης ασκήσεων. 

Στα τμήματα υπάρχει ομοιογένεια ώστε το μάθημα να είναι ίδιου τμήματος ίδιου ΑΕΙ (π.χ. για το μάθημα Απειροστικού Λογισμού Ι στο τμήμα δεν συμμετέχουν φοιτητές/φοιτήτριες από τα τμήματα Στατιστικής του ΠΑΠΕΙ και Μαθηματικού του ΕΚΠΑ. Δημιουργείται ξεχωριστό τμήμα για το τμήμα του ΠΑΠΕΙ και ξεχωριστό τμήμα για το τμήμα του ΕΚΠΑ). Οι ώρες διδασκαλίας κυμαίνονται από 16 έως 30 ανάλογα με τη δυσκολία του γνωστικού αντικειμένου ή την έκταση της ύλης.

Στα ατομικά μαθήματα, η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Είτε καλύπτουμε το σύνολο της ύλης με ασκήσεις και θεωρία με διδασκαλία που κυμαίνεται από 10 έως 20 ώρες με επίλυση συγκεκριμένων ασκήσεων-παλαιοτέρων θεμάτων για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν καλύψει οι ίδιοι/ες την ύλη. Στην τελευταία περίπτωση οι ώρες διδασκαλίας κυμαίνονται από 2 ώρες έως τις ανάγκες του/της εκπαιδευμένου/ης. 

Για όποια απορία σχετική των παραπάνω ή άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 


Η διδασκαλία μας

Αίθουσα Αρχιμήδης
Αίθουσα Αρχιμήδης

> Ολιγομελή ομαδικά τμήματα φροντιστηριακής διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. Τα τμήματα είναι αυστηρά ομοιογενή. 

> Εξατομικευμένη υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων εφόσον δεν είναι εφικτή η συμμετοχή σε τμήμα

> Διαθέτουμε σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τράπεζα θεμάτων, θέματα εξετάσεων, σημειώσεις για την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η διδασκαλία διεξάγεται στις εγκαταστάσεις μας δια ζώσης ή online με εφαρμογές zoom και skype. Πως διδάσκουμε, παρουσίαση εδώ.


Δια ζώσης Μαθήματα

Διά ζώσης μαθήματα
Διά ζώσης μαθήματα

Υποστηρίζουμε τη φυσική παρουσία των φοιτητών και φοιτητριών μας ώστε η εκπαίδευση να έχει αμεσότητα και αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Προς τη κατεύθυνση αυτή διασφαλίζουμε την καθημερινή ασφάλεια και καθαριότητα των εγκαταστάσεών μας. Οι αίθουσές μας διαθέτουν μεγάλα παράθυρα και ανανεώνουν τον αέρα εντός αυτών. Την ασφάλεια του χώρου εγγυάται συνεργαζόμενη εταιρεία security.   


Online μαθήματα

Wacom Instr
Wacom Instr

Στα πλαίσια της υποστήριξης online μαθημάτων αναπτύξαμε ισχυρές υποδομές για το βέλτιστο αποτέλεσμα της. Η διδασκαλία διεξάγεται με την υποστήριξη της εταιρείας WACOM Instr η οποία μας παρέχει ψηφιακούς διαδραστικούς πίνακες που αποθηκεύουν αυτόματα το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Επίσης παρέχουμε ψηφιακές τάξεις (e-class) για την αποθήκευση του υλικού σημεiώσεων, ασκήσεων κλπ. Για την online σύνδεση συνδέεστε μέσω της ηλεκτρονικής τάξης με τον κωδικό του μαθήματος. Ακολούθως και κατά την είσοδό σας συνδέεστε στο μάθημα την προγραμματισμένη ώρα ή έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό σημειώσεων του μαθήματος. Παρακολουθήστε το demo μέρους διάλεξης εδώ 


Συνέχεια στις επιτυχίες σας

Τα έτη 2018 έως 2022 (Σεπτέμβριος) ανεβήκαμε στην 1η θέση προτίμησης για μαθήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμβάλλαμε στην περάτωση των προπτυχιακών σπουδών σε 406 φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων 150 αποφοίτησαν από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 σπάσαμε το φράγμα της 1ης χιλιάδας Πτυχιούχων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε! 


Για πρωτοετείς

Πρωτοετής φοιτητής ή φοιτήτρια? Γνωρίζετε ότι πλέον στο βιογραφικό σας έχει πολύ μεγάλη αξία ο σύντομος χρόνος περάτωσης των σπουδών σας? Σας παρέχουμε ειδική υπηρεσία ενημέρωσης προγραμμάτων και ανάλυσης μαθημάτων ώστε να οδηγηθείτε στον προβλεπόμενο χρόνο στην περάτωση των σπουδών σας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στο μαθητολόγιο μας.


Περάτωση σπουδών

Περάτωση σπουδών
Περάτωση σπουδών

Έχετε αργήσει στη λήψη του Πτυχίου σας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους? Σας οργανώνουμε το πρόγραμμα με βήμα προς βήμα στοχοθέτηση των υπόλοιπων μαθημάτων σας σε βέλτιστο χρόνο περάτωσης των σπουδών σας. Σε κάθε περίπτωση, το Μελλοντικό σας Πτυχίο σας εφόσον είναι από Κρατικό Α.Ε.Ι. είναι αναγνωρισμένο και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξή σας επαγγελματικά.


Μετά το Πτυχίο?

SYNELIXIS-Συμβουλευτική
SYNELIXIS-Συμβουλευτική

Στο δύσκολο δρόμο απόφασης επιλογής μεταπτυχιακής ειδίκευσης παρέχουμε ειδική συμβουλευτική με γνώμονα την τρέχουσα αγορά εργασίας αλλά και τις μελλοντικές τάσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε από κοντά τις ακαδημαϊκές προοπτικές σας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν στα μέλη του μαθητολογίου μας. 


Με 25ετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποκλειστικά, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρά κριτήρια στην επιλογή του καθηγητικού μας προσωπικού. Εκτός από την βασική προϋπόθεση Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από Δημόσια Κρατικά ΑΕΙ, η απόλυτη πλειοψηφία του καθηγητικού μας προσωπικού έχει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών ή είναι στη διαδικασία λήψης αυτού. Με την παραπάνω διαδικασία επιλογής διασφαλίζουμε τη διδακτική επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Παράλληλα, η ειδική ομάδα Ψυχολογίας με τη βοήθεια Ψυχομετρικών εργαλείων αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε μέλους του καθηγητικού προσωπικού ώστε να βελτιστοποιείται η αλληλεπίδραση γνώσης-προσωπικότητας.

Με την πολυετή μας πείρα και περισσότερους από 1500 απόφοιτους ΑΕΙ, αρκετοί εκ των οποίων είχαν ή έχουν το αξίωμα του/της βουλευτή/βουλευτού, διευθυντές/διευθύντριες τραπεζών, κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθηγητές/καθηγήτριες ΑΕΙ και άλλα αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς στην ημεδαπή και αλλοδαπή, και για όσο ακόμα έχουμε πίστη και αγάπη στο διδακτικό μας έργο, η ομάδα μου και εγώ συνεχίζουμε. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς με την επιτυχία και την πρόοδό σας. Το ταξίδι μας στην εξέλιξή σας συνεχίζεται. Γιατί μπορεί ένα πλοίο να είναι ασφαλές στο λιμάνι, αλλά φτιάχτηκε για να ταξιδεύει.  

Διεύθυνση Σπουδών, Δρ. Σωκράτης Σκλάβος, Μαθηματικός, Νευροεπιστήμων, MSc., PhD