Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη μας όπως τη γνωρίζατε παλαιότερα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακή, μόνο που αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και διάθεση. Οπότε υπομονή.....Θα ανεβαίνουν σταδιακά τα αρχεία και ελπίζουμε σύντομα μεγάλο μέρος του αρχικού υλικού να είναι πάλι εδώ. Σας ευχαριστούμε για την έως τώρα στήριξη σας.


Αναλογιστικά Μαθηματικά

# Μάθημα 01. Μέση, διασπορά και κανονική προσέγγιση συνολικής ζημιάς σε μοντέλο συλλογικού κινδύνου. Παρακολουθήστε εδώ

#Μάθημα 02. Μοντέλο συλλογικού κινδύνου και σύνθετη Poisson κατανομή. Υπολογισμός πιθανότητας ακριβής και μέσω κανονικής προσέγγισης. Παρακολουθήστε εδώ

#Μάθημα 03. Μοντέλου συλλογικού κινδύνου (διακριτής) συνολικής ζημιάς S με πλήρη περιγραφή της κατανομής αυτής. Παρακολουθήστε εδώ.

#Μοντέλο συλλογικού κινδύνου εκθετικής ατομικής ζημιάς (Χ~Exp(λ), λ>0) και γεωμετρικού πλήθους ζημιών (Ν~G1(p), 0<p<1, N=1, 2, ....), παρακολουθήστε εδώ.


Ανάλυση Παλινδρόμησης

#Τυπολόγιο, θέματα σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής (συνδεθείτε εδώ)

#Εισαγωγή (παρακολουθήστε εδώ)


Βιοστατιστική

Παρουσίαση επιρροής παράγοντα κινδύνου σε έκβαση σε τετράπτυχο πίνακα 2x2, odds ratio (παρακολουθήστε εδώ)

Σημειώσεις Βιοστατιστικής


Διαχείριση Κινδύνου

Σημειώσεις


Θεωρία Συνόλων

Άσκηση 1


Θεωρία Χρεοκοπίας

Θέματα, Τυπολόγιο


Κατανομές

Τυπολόγια και άλλα χρήσιμα εγχειρίδια εδώ


Οικονομετρία

#Απλό γραμμικό υπόδειγμα. Άσκηση01- εκτίμηση συντελεστών, συντελεστής προσδιορισμού, διάστημα εμπιστοσύνης και έλεγχος υποθέσεων. Παρακολουθήστε εδώ. Για την αντίστοιχη υλοποίηση με SPSS παρακολουθήστε εδώ.

# Τυπολόγιο Οικονομετρίας Ι (εδώ).

# Τυπολόγιο (εδώ)


Πιθανότητες

#Τυχαία πειράματα, κατανομές Bernoulli, Διωνυμική, Γεωμετρική, Αρνητική Διωνυμική, Poisson, Παρακολουθήστε εδώ.

#Πολυωνυμική, υπεργεωμετρική κατανομή. Παρακολουθήστε εδώ

#Θεώρημα ολικής πιθανότητας και κανόνας του Bayes. Παρακολουθήστε εδώ

#Προβλήματα επιλογής με επανατοποθέτηση και χωρίς (Bayes). Παρακολουθήστε εδώ.

#Κανονική Κατανομή. Παρακολουθήστε εδώ

#Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Παρακολουθήστε εδώ

#Εφαρμογή αξιωματικού νόμου πιθανοτήτων σε διπλό ολοκλήρωμα με όρια που προκύπτουν από γεωμετρικό χώρο συνεπίλυσης εξισώσεων. Παρακολουθήστε εδώ

# Σημειώσεις Πιθανοτήτων. Συνδεθείτε εδώ


Περιγραφική Στατιστική

# Quiz υπολογισμού μέσης τιμή, διασποράς, διαμέσου τιμής και είδους ασυμμετρίας σε σταθμισμένα και αστάθμητα δείγματα


Στατιστική Εκτιμητική

# Quiz ασκήσεων με αυτόματη αξιολόγηση για το μάθημα Στατιστικής Εκτιμητικής Τμ. Στατιστικής του Παν. Πειραιώς. Δείγμα εδώ. Για τη συμμετοχή σας σε περισσότερα quiz κάλυψης όλης της ύλης επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά.  

#Εισαγωγή στον εκτιμητή παραμέτρου κατανομής. Αμεροληψία, αποδοτικότητα και μέσο τετραγωνικό σφάλμα.. Παρακολουθήστε εδώ

#Μάθημα 01. Αμερόληπτος εκτιμητής και σφάλμα εκτίμησης. Παρακολουθήστε εδώ. Άσκηση αναφοράς εδώ.

#Διάστημα εμπιστοσύνης 95% παραμετρικής συνάρτησης μ(θ) (παρακολουθείστε εδώ) σε κανονική κατανομή γνωστής τυπικής απόκλισης σ>0

#Άσκηση 01. Άσκηση στην ΜΕΟΚ, ελάχιστα επαρκής συνάρτηση, ΑΟΕΔ και κάτω φράγμα Cramer-Rao. Παρακολουθήστε το 1ο μέρος, 2ο μέρος, 3ο μέρος λύσης της άσκησης.

#Άσκηση 02. Άσκηση στον εκτιμητή μεθόδου ροπών, ασυμπτωτική κατανομή. Παρακολουθήστε εδώ.

#Άσκηση 03. Άσκηση στον εκτιμητή μεγίστης πιθανοφάνειας, ασυμπτωτική κατανομή και ασυμπτωτικό διάστημα εμπιστοσύνης. Παρακολουθήστε εδώ.

#Άσκηση 04, Άσκηση σε αμεροληψία και συνέπεια εκτιμητή. Παρακολουθήστε εδώ 

#Άσκηση 05, σε διάστημα εμπιστοσύνης γραμμικής συνάρτησης παραμετρικών μέσων κανονικών κατανομών ίδιας διασποράς. Παρακολουθήστε εδώ

Λυμένες ασκήσεις διαστημάτων εμπιστοσύνης παραμετρικού μέσου κανονικής κατανομής (συνδεθείτε εδώ)

Ασυμπτωτική Κατανομή εκτιμητή (συνδεθείτε εδώ)

Ασυμπτωτικό διάστημα εμπιστοσύνης (συνδεθείτε εδώ)


Στατιστική ΙΙ Έλεγχος Υποθέσεων

Δείγμα Quiz (για το τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Παν. Πειραιά)

Έλεγχος Zscore και Wald. Παρακολουθήστε εδώ

Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών 2 ανεξάρτητων κανονικών πληθυσμών. Παρακολουθήστε εδώ

Σύγκριση ποσοστών από τιμές ενός δείγματος, με έλεγχο καλής προσαρμογής X2 του Pearson. Παρακολουθήστε εδώ 


Στατιστική επεξεργασία με SPSS.

#Μη παραμετρικός έλεγχος των Kruscal-Wallis, παρακολουθήστε εδώ.

#ANOVA, σύγκριση post-hoc μεθόδων LSD και Bonferroni. Παρακολουθήστε εδώ

#Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Παρακολουθήστε εδώ.

#Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, εφαρμογή Άσκησης 01 Οικονομετρίας (παρακολουθήστε εδώ την δια χειρός επίλυση). Παρακολουθήστε εδώ την εφαρμογή.

#Mann-Whitney test, Παρακολουθήστε εδώ μαζί με την αναλυτική επίλυση

#Independent Samples t-test. Έλεγχος ισότητας μέσων από 2 ανεξάρτητους κανονικούς πληθυσμούς. Παρακολουθήστε εδώ.

#X2 - test, σε τετράπτυχο πίνακα επιρροής παράγοντα κινδύνου σε έκβαση νόσου και σχετικός κίνδυνος. Διόρθωση κατά Yates. Παρακολουθήστε εδώ. Για την αναλυτική λύση παρακολουθήστε εδώ

# Χ2-test, Έλεγχος καλής προσαρμογής. Είναι το νόμισμα ή το ζάρι μεροληπτικό προς κάποια ένδειξη? Παρακολουθήστε εδώ


Στατιστική για τις επιστήμες της συμπεριφοράς 

Στατιστική για τις επιστήμες της συμπεριφοράς Ι (Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ) Θέματα

Στατιστική για τις επιστήμες της συμπεριφοράς ΙΙ (Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ) Θέματα


Στοχαστικές Διαδικασίες

Σημειώσεις


Συνδυαστική

Τυπολόγιο, Θέμα 01


Φυσική

Ιατρική Φυσική. Ηλεκτρικά Σήματα Νευρικών Κυττάρων, 

Μέρος Ι - Δυναμικό Ηρεμίας. Παρακολουθήστε εδώ

Μέρος ΙΙ - Δυναμικό ενέργειας. Παρακολουθήστε εδώ

Μέρος ΙΙΙ - Χωροχρονική υπέρθεση σημάτων. Παρακολουθήστε εδώ

Ιατρική - Πυρηνική Φυσική

Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων, παρακολουθήστε εδώΨυχολογία-Νευροεπιστήμες (σύνδεση). Σημειώσεις Βιολογικών Βάσεων Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία της Έρευνας για την Ψυχολογία, Ειδικά θέματα Νευροψυχολογίας και Νευροεπιστημών. 

Αποσπάσματα μαθημάτων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ψυχολογίας

Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Απόσπασμα μαθήματος

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Μνήμη,

Κοινωνική Ψυχολογία, Φαινόμενα επιρροής - συμμόρφωσης

Κλινική Ψυχολογία, Απόσπασμα μαθήματος 

Θεωρίες Προσωπικότητας, Απόσπασμα μαθήματος 

Μεθοδολογία Έρευνας, Απόσπασμα μαθήματος