Καθημερινές 9πμ-9μμ & Σάββατο 9πμ-5μμ

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη μας όπως τη γνωρίζατε παλαιότερα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακή, μόνο που αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και διάθεση. Οπότε υπομονή.....Θα ανεβαίνουν σταδιακά τα αρχεία και ελπίζουμε σύντομα μεγάλο μέρος του αρχικού υλικού να είναι πάλι εδώ. Σας ευχαριστούμε για την έως τώρα στήριξη σας.

Αναλογιστικά Μαθηματικά

# Μάθημα 01. Μέση, διασπορά και κανονική προσέγγιση συνολικής ζημιάς σε μοντέλο συλλογικού κινδύνου. Παρακολουθήστε εδώ

Μοντέλο συλλογικού κινδύνου εκθετικής ατομικής ζημιάς (Χ~Exp(λ), λ>0) και γεωμετρικού πλήθους ζημιών (Ν~G1(p), 0<p<1, N=1, 2, ....), παρακολουθήστε εδώ.

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Τυπολόγιο, θέματα σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής (συνδεθείτε εδώ)

Εισαγωγή (παρακολουθήστε εδώ)

Πιθανότητες

Θεώρημα ολικής πιθανότητας και κανόνας του Bayes. Παρακολουθήστε εδώ

Προβλήματα επιλογής με επανατοποθέτηση και χωρίς (Bayes). Παρακολουθήστε εδώ.

Κανονική Κατανομή. Παρακολουθήστε εδώ

Στατιστική Εκτιμητική

Μάθημα 01. Αμερόληπτος εκτιμητής και σφάλμα εκτίμησης. Παρακολουθήστε εδώ. Άσκηση αναφοράς εδώ.

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% παραμετρικής συνάρτησης μ(θ) (παρακολουθείστε εδώ) σε κανονική κατανομή γνωστής τυπικής απόκλισης σ>0

Στατιστική επεξεργασία με SPSS.

Μη παραμετρικός έλεγχος των Kruscal-Wallis, παρακολουθήστε εδώ.

ANOVA, σύγκριση post-hoc μεθόδων LSD και Bonferroni. Παρακολουθήστε εδώ

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Παρακολουθήστε εδώ.

Ψυχολογία-Νευροεπιστήμες

Εγκέφαλος & Συμπεριφορά