Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής. Τα αποτελέσματα είναι σε συνεχή ενσωμάτωση για την ολοκληρωμένη εικόνα αυτών. Παραθέτουμε μόνο αποτελέσματα από τις επίσημες ανακοινώσεις των τμημάτων. 

2023 (όπου υπάρχουν βαθμολογίες)

ΕΚΠΑ. Βάση 47, υψηλότερη βαθμολογία 56. διάμεσος βαθμολογία 51.25. Εύρος βαθμών ανά μάθημα, Φυσική 12,5 - 19,5, Χημεία 14 - 20, Βιολογία 12 - 18.5.    

Παν. Κρήτης, Βάση 31.75, υψηλότερη βαθμολογία 46.50, διάμεσος βαθμολογία 37.9, Εύρος βαθμών ανά μάθημα, Φυσική 10.25 - 17.75, Βιολογία 10.75 - 17.75, Χημεία 7.00 - 14.50.


2019

ΕΚΠΑ

Ελάχιστη βάση 40 (μ.ο. 13,33/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 52,50, μέση επίδοση 43,78. 

Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 9,50, μέγιστος βαθμός 17,50, μ.ο. 13,10
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16, μ.ο. 13,80
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 14,50, μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 16,85  

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι επιτυχόντες/ούσες είχαν τις κάτωθι επιδόσεις:

Ελάχιστη βάση 38,6 (μ.ο. 12,9/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 54, μέση επίδοση 43,5.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 10,80, μέγιστος βαθμός 19,25, μ.ο. 15,10.
Βιοχημεία. Ελάχιστος βαθμός 12, μέγιστος βαθμός 18,50, μ.ο. 14,65
Βιολογία. Ελάχιστος βαθμός 10,60, μέγιστος βαθμός 17,75, μ.ο. 13,78  


2020 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάιο του έτους 2021. 

ΕΚΠΑ

Προσήλθαν 124 υποψήφιοι/ες. Οι επιτυχόντες/ούσες ήταν 20 (16,1% των συμμετεχόντων/ουσών) με τις κάτωθι επιδόσεις:

Ελάχιστη βάση 46 (μ.ο. 15,33/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 56, μέση επίδοση 49,43.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 15 μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 17,53
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 13, μέγιστος βαθμός 19,50, μ.ο. 16,73
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 13, μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 15,18
Συγκριτικά με το έτος 2019, η ελάχιστη βάση ανέβηκε 6 μόρια καθώς επίσης και η μέση επίδοση περίπου 6 μόρια.

Ο μέσος όρος ανέβηκε στο μάθημα της Φυσικής και Χημείας και μειώθηκε στο μάθημα της Βιολογίας-Γενετικής


Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσήλθαν 63 υποψήφιοι/ες. Οι επιτυχόντες/ούσες ήταν 19 (30,2% των συμμετεχόντων/ουσών) με τις κάτωθι επιδόσεις:

Ελάχιστη βάση 33,8 (μ.ο. 11,3/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 46,25, μέση επίδοση 41.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16,50, μ.ο. 13,4
Βιοχημεία. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16, μ.ο. 12,40
Βιολογία. Ελάχιστος βαθμός 10,2, μέγιστος βαθμός 17,9, μ.ο. 15,25  


Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι επιτυχόντες/ούσες ήταν 13  με τις κάτωθι επιδόσεις:

Ελάχιστη βάση 33,75 (μ.ο. 11,25/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 50, μέση επίδοση 41,44.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 11,75, μέγιστος βαθμός 18,25, μ.ο. 15,80
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 7, μέγιστος βαθμός 16,75, μ.ο. 11,30
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 10,75, μέγιστος βαθμός 17,75, μ.ο. 14,30  


2021

ΕΚΠΑ

Προσήλθαν 192 υποψήφιοι/ες. Οι επιτυχόντες/ούσες ήταν 20 με τις κάτωθι επιδόσεις:
Ελάχιστη βάση 45 (μ.ο. 15.00/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 53, μέση επίδοση 47,70.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 13 μέγιστος βαθμός 19,50, μ.ο. 16,75
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 11,50, μέγιστος βαθμός 17,50, μ.ο. 15,10
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 12,50, μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 16,13
Συγκριτικά με το έτος 2020, η ελάχιστη βάση μειώθηκε 1 μόρια καθώς επίσης και η μέση επίδοση περίπου 1,70 μόρια. Ο μέσος όρος μειώθηκε στο μάθημα της Φυσικής και Χημείας και αυξήθηκε στο μάθημα της Βιολογίας-Γενετικής. Συνδεθείτε εδώ για τα αποτελέσματα.


Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσήλθαν 91 υποψήφιοι/ες. Οι επιτυχόντες/ούσες ήταν 19 (21% όσων προσήλθαν) και οι επιδόσεις ήταν οι κάτωθι:

Ελάχιστη βάση 40,40 (μ.ο. 13,5/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 47,50, μέση επίδοση 43,22.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 10,80, μέγιστος βαθμός 16,80, μ.ο. 13,82
Βιοχημεία I. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 15,80, μ.ο. 13,02
Βιολογία I. Ελάχιστος βαθμός 14, μέγιστος βαθμός 18,60, μ.ο. 16,38  


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνολικά προσήλθαν 114 άτομα. Επιτυχόντες/ούσες 11 με ελάχιστη επίδοση 17, μέση επίδοση 18, μέγιστη επίδοση 19,2. Μέση επίδοση ανά μάθημα επιτυχόντων, Ιατρική Βιολογία 18,2, Γενική Μορφολογία 17,9, Ιατρική Φυσική 18,4. 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45 - 10681 ΑΘΗΝΑ | Τ. 210 7780514 | Ε. info@synelixis.net  |