Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής. Τα αποτελέσματα είναι σε συνεχή ενσωμάτωση για την ολοκληρωμένη εικόνα αυτών. Παραθέτουμε μόνο αποτελέσματα από τις επίσημες ανακοινώσεις των τμημάτων. 


2019

ΕΚΠΑ

Προσήλθαν 135 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες ήταν 20 (14,5% των συμμετεχόντων) με τις κάτωθι επιδόσεις:

Ελάχιστη βάση 40 (μ.ο. 13,33/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 52,50, μέση επίδοση 43,78. 
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 9,50, μέγιστος βαθμός 17,50, μ.ο. 13,10
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16, μ.ο. 13,80
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 14,50, μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 16,85  

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι επιτυχόντες είχαν τις κάτωθι επιδόσεις:
Ελάχιστη βάση 38,6 (μ.ο. 12,9/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 54, μέση επίδοση 43,5.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 10,80, μέγιστος βαθμός 19,25, μ.ο. 15,10.
Βιοχημεία. Ελάχιστος βαθμός 12, μέγιστος βαθμός 18,50, μ.ο. 14,65
Βιολογία. Ελάχιστος βαθμός 10,60, μέγιστος βαθμός 17,75, μ.ο. 13,78  


2020 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάιο του έτους 2021

ΕΚΠΑ

Προσήλθαν 124 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες ήταν 20 (16,1% των συμμετεχόντων) με τις κάτωθι επιδόσεις:
Ελάχιστη βάση 46 (μ.ο. 15,33/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 56, μέση επίδοση 49,43.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 15 μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 17,53
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 13, μέγιστος βαθμός 19,50, μ.ο. 16,73
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 13, μέγιστος βαθμός 19, μ.ο. 15,18  

Συγκριτικά με το έτος 2019, η ελάχιστη βάση ανέβηκε 6 μόρια καθώς επίσης και η μέση επίδοση περίπου 6 μόρια.
Ο μέσος όρος ανέβηκε στο μάθημα της Φυσικής και Χημείας και μειώθηκε στο μάθημα της Βιολογίας-Γενετικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσήλθαν 63 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες ήταν 19 (30,2% των συμμετεχόντων) με τις κάτωθι επιδόσεις:
Ελάχιστη βάση 33,8 (μ.ο. 11,3/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 46,25, μέση επίδοση 41.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16,50, μ.ο. 13,4
Βιοχημεία. Ελάχιστος βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 16, μ.ο. 12,40
Βιολογία. Ελάχιστος βαθμός 10,2, μέγιστος βαθμός 17,9, μ.ο. 15,25  

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι επιτυχόντες ήταν 13  με τις κάτωθι επιδόσεις:
Ελάχιστη βάση 33,75 (μ.ο. 11,25/μάθημα), Μέγιστη επίδοση 50, μέση επίδοση 41,44.
Ιατρική Φυσική. Ελάχιστος βαθμός 11,75, μέγιστος βαθμός 18,25, μ.ο. 15,80
Ιατρική Χημεία. Ελάχιστος βαθμός 7, μέγιστος βαθμός 16,75, μ.ο. 11,30
Βιολογία-Γενετική. Ελάχιστος βαθμός 10,75, μέγιστος βαθμός 17,75, μ.ο. 14,30  


ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45 - 10681 ΑΘΗΝΑ | Τ. 210 7780514 | Ε. info@synelixis.net  |