Κατατακτήριες εξετάσεις Κοινωνικής Εργασίας


Παροχές & Kόστος σύγχρονης διδασκαλίας

# 100 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας online
# Εβδομαδιαία φύλλα αξιολόγησης, μηνιαία διαγωνίσματα & ειδικά θέματα εξετάσεων ετών 1997 - 2023
# Πρόσβαση σε ηλεκτρονική τάξη με ηχογραφήσεις, σημειώσεις καθηγητών, προτεινόμενα συγγράμματα και φύλλα εργασίας.
# Δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος ασύγχρονης διδασκαλίας e-learning 
# Επιτελείο 3 εξειδικευμένων καθηγητών/τριών
# Συμβουλευτική προόδου φοίτησης

Το κόστος είναι 375€ για ένα (1) μάθημα, 675€ για δύο (2) μαθήματα και 900€ για τρία (3) μαθήματα. Στο κόστος περιλαμβάνονται σημειώσεις μας, ηχογραφημένες διαλέξεις, συγγράμματα(*), φύλλα εργασίας & διαγωνίσματα.


e-Learning.

Με το email εγγραφής σας σας κοινοποιούμε μια διαδικτυακή τάξη που περιλαμβάνει το κάτωθι υλικό και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Η τάξη είναι συνεχώς προσβάσιμη και έως την ημερομηνία των εξετάσεων. Αν επιθυμείτε εξατομικευμένη διδασκαλία στις ενότητες που επιθυμείτε για περαιτέρω ενίσχυση, η υπηρεσία αυτή παρέχεται με κόστος 25€/60'.
Υλικό 
Ι) σημειώσεις διδασκόντων(1), 
ΙΙ) ηχογραφημένες διαλέξεις  
ΙΙΙ) προτεινόμενα συγγράμματα(1). 
IV) Φύλλα εργασίας με ερωτήσεις ανάπτυξης (2). 
Η ανανέωση του υλικού Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV είναι εβδομαδιαία. 
V) Παρακολούθηση προόδου με μηνιαίο διαγώνισμα. 

Το κόστος ασύγχρονης διδασκαλίας είναι 250€ για ένα (1) μάθημα, 450€ για δύο (2) μαθήματα και 600€ για τρία (3) μαθήματα. Στο κόστος περιλαμβάνονται σημειώσεις μας, ηχογραφημένες διαλέξεις, συγγράμματα, φύλλα εργασίας & διαγωνίσματα.

(1) Το υλικό διατίθεται σε ψηφιακή μορφή για ανάγνωση. (2) Οι διορθωμένες απαντήσεις και οι αξιολογήσεις στα φύλλα εργασίας με ανάπτυξη παρέχονται εφόσον υποβληθούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.


Δείγμα Σημειώσεων & Ηχογραφημένου Υλικού


Θέματα


Κοινωνική Εργασία και Απασχόληση

Κοινωνική Εργασία - SYNELIXIS
Κοινωνική Εργασία - SYNELIXIS

Κοινωνική εργασία είναι η εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία επιλύονται κοινωνικά προβλήματα, ατομικά ή συλλογικά. Εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη. Το θεωρητικό της υπόβαθρο στην εξελικτική της πορεία, διαμορφώθηκε από δυο κυρίαρχες τάσεις: την επίδραση των ψυχαναλυτικών ψυχοδυναμικών και κοινωνιολογικών επιστημών, καθώς και από την εσωτερική εξέλιξη της μεθοδολογίας του ίδιου του επαγγέλματος από την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα.

Παρακολουθήστε το παρακάτω video για πλήρη ενημέρωση στα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα.

Απασχόληση

Οι τομείς απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην Κοινωνική Πρόνοια (προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων), στην Υγεία (νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα), στην Ψυχική Υγεία (παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες, κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ., στην Κοινωνική Ασφάλιση, στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας (παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ., στην Εκπαίδευση (παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης), στην Πρόληψη της παραβατικότητας (Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, στην Κοινωνική Οργάνωση και Ανάπτυξη (σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Νεότητας, κ.λπ.), στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπ. Δημόσιας Τάξης. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να ασκούν ιδιωτικό κλινικό έργο καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της κοινωνικής εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.


Πανεπιστημιακά Τμήματα

Στην Ελλάδα λειτουργούν τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα, για τα οποία παρέχουμε πλήρη υποστήριξη:
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) Αναλυτικές πληροφορίες για την ύλη του ακαδημαικού έτους 2024-2025 θα δείτε εδώ
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας)
Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας)
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) Επιτυχόντες κατατακτηρίων 2023-2024 


Οι επιτυχόντες/ούσες μας

3 επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις 2023 (το πλήρες όνομα κατόπιν συγκατάθεσης)

Μάριος Παπαδόπουλος

Ανδρονίκη Πρόκου

Βάσια Τόσκα

5 επιτυχόντες/ούσες μας στις εξετάσεις 2022 (το πλήρες όνομα κατόπιν συγκατάθεσης). 

Άννα Π********

Γεώργιος Καλαβρός

Μαίρη Π******
Rody Dimitrova
Κωνσταντίνα Ρ*******

100% επιτυχία στις εξετάσεις 2021 και 2020. 5 στους 6 υποψήφιοι/ες μας εισακτέοι στο 2019.

Αίτηση ενδιαφέροντος


Online εγγραφή συμμετοχής σε πρόγραμμα