Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής

Τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια SYNELIXIS προετοιμάζουν τους/τις υποψήφιους/ες για τις κατατακτήριες εξετάσεις Ιατρικών Σχολών. Το εξειδικευμένο καθηγητικό μας προσωπικό σας ενημερώνει για τη συνάφεια των προγραμμάτων και εξεταστέας ύλης  των Ιατρικών Σχολών Αθήνας και Περιφέρειας. Το πρόγραμμα εποπτεύεται υπό τον καθηγητή Δρ. Σωκράτη Σκλάβο (Διπλ. & Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης, μέλος American Society for Neuroscience, International Brain Research Organisation).  

Κατατακτήριες εξετάσεις Ιατρικών Σχολών

Κατακτήριες Εξετάσεις Έτους 2020

Νέα τμήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις Ιατρικών Σχολών έτους 2020 ξεκινούν το Δεκέμβριο του 2019.  Το πρόγραμμα είναι 450* - 480** ωρών διδασκαλίας και κατανέμεται σε 2 ημέρες την εβδομάδα.  Επιπλέον για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ξεκινούν προπαρασκευαστικά μαθήματα στη Χημεία (χωρίς πρόσθετο κόστος του συνολικού) τον Οκτώβριο μήνα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μαθημάτων, κόστος και διαγωνισμάτων μας παρακάτω. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

 Βιολογία I, II - Γενετική 4 ώρες, Ιατρική Χημεία 3 ώρες, Ιατρική Φυσική, Μορφολογία, Βιοχημεία & Ιατρική Στατιστική 2 ώρες.

Κόστος. Καταβολή του ποσού σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Έκπτωση 10% του συνολικού ποσού για εγγραφές τον μήνα Οκτώβρη. Έκπτωση 20% στο συνολικό κόστος για καταβολή του 50%  αυτού. Για τη συμμετοχή στα προπαρασκευαστικά μαθήματα Οκτώβρη και Νοέμβρη καταβάλλεται μια δόση από τις 12 και κατόπιν καταβολή των υπολοίπων 11 κάθε μήνα (δηλαδή, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη συμμετοχή στα προπαρασκευαστικά μαθήματα). 

Διεξαγωγή μαθημάτων.

Η διδακτική ώρα είναι καθαρά 60 λεπτών. Μαθήματα διενεργούνται αδιαλείπτως όλο το χρόνο εκτός της Μ. Εβδομάδας και 2 εβδομάδων το μήνα Αύγουστο. Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος διεξάγεται αναπλήρωση εντός εβδομάδας. H ύλη καλύπτεται μέχρι τέλος Οκτώβρη, και ακολουθούν επαναληπτικά μαθήματα και 2  διαγωνίσματα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προετοιμασίας απαιτείται από τους υποψήφιους/υποψήφιες η παρακολούθηση τουλάχιστον του 95% των διδακτικών ωρών και η συμμετοχή σε τουλάχιστον 7 μηνιαία διαγωνίσματα, σε όλα τα τριμηνιαία και τουλάχιστον 1 του μήνα επαναλήψεων (Νοέμβρης). Για κάθε υποψήφιο/α τηρείται καρτέλα ατομικής προόδου. 

Μηνιαία διαγωνίσματα προόδου: Διάρκεια 90' (30' για κάθε μάθημα). Εξέταση της διδαχθείσας ύλης του μήνα. Ημερομηνίες: 4-5/1, 1-2/2, 4-5/4, 2-3/5, 5-6/7, 1-2/8, 4/10, 31/10-1/11.

Τριμηνιαία διαγωνίσματα προόδου & Επαναληπτικά: Διάρκεια 120'/μάθημα. Εξέταση της διδαχθείσας ύλης από την έναρξη. Ημερομηνίες: 29/2-1/3, 6-7/6, 5-6/9.  Επαναληπτικά: 14-15/11 & 28-29/11. 

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι και άλλων σχολών εφόσον η ύλη του ΕΚΠΑ υπερκαλύπτει την αντίστοιχη των άλλων σχολών. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την έκταση της ύλης, για παράδειγμα είναι μειωμένο για τις εξετάσεις του Παν. Κρήτης εφόσον δεν εξετάζεται η Γενετική.

Παρατηρήσεις

* Τα προπαρασκευαστικά Χημείας ξεκινούν 12/10.

Για Βιολογία - Γενετική επιλέγετε Τμήμα 1 ή Τμήμα 2. Η σειρά διδασκαλίας είναι Βιολογία Ι, ΙΙ για όλες τις σχολές και κατόπιν Γενετική για ΕΚΠΑ. Η Βιοχημεία διδάσκεται για ΑΠΘ και Δημοκρίτειο Παν. Η Μορφολογία διδάσκεται για Παν. Θεσσαλίας. Η Ιατρική Στατιστική διδάσκεται για ΑΠΘ. Τα μαθήματα διδάσκονται στις συγκεκριμένες αίθουσες. 

Παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εφαρμογής SKYPE.

online μαθήματα
online μαθήματα

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων online μέσω εφαρμογής SKYPE. Αν υπάρχουν 3 ή 4 αιτήσεις παρακολούθησης μέσω SKYPE δημιουργείται ειδικό τμήμα. Για την συμμετοχή σε αυτά ο/η υποψήφιος/α πρέπει να έχει διασφαλίσει τη δυνατότητα ποιοτικής σύνδεσης αυτής μέσω του παρόχου του υπηρεσιών διαδικτύου. Για τη δυνατότητα της παροχής αυτής από εμάς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατατακτήριες εξετάσεις έτους 2019

Το πρόγραμμα μαθημάτων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2019. Την τρέχουσα περίοδο Σεπτέμβριος - Νοέμβριος δεκτές αιτήσεις γίνονται μόνο για ατομικά και επαναληπτικά μαθήματα.

Για το πρόγραμμα μαθημάτων συνδεθείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για συμμετοχή σε διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις Ιατρικών Σχολών

κατατακτηριεσ ιατρικησ φροντιστηρια, φροντιστηρια κατατακτηριων  

Διευκρινίσεις

Για κατακτήριες εξετάσεις Ιατρικής του Παν/μίου Πατρών. Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ αποτελεί Εξεταστέο Μάθημα μόνο για τους Πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής (οι οποίοι εξετάζονται-διαγωνίζονται στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Βιοχημεία Ι και (3) Βιοχημεία ΙΙ. Όλες οι λοιπές κατηγορίες πτυχιούχων εξετάζονται-διαγωνίζονται στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Βιοχημεία Ι και (3) Ιατρική Φυσική.


Για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ΑΠΘ. Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ αποτελεί Εξεταστέο Μάθημα μόνο για τους Πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής (οι οποίοι εξετάζονται-διαγωνίζονται στα μαθήματα: (1) Φυσιολογία , (2) Ανατομία και (3) Βιοχημεία. Όλες οι λοιπές κατηγορίες πτυχιούχων εξετάζονται-διαγωνίζονται στα μαθήματα: (1) Βιολογία , (2) Ιατρική Φυσική και (3) Ιατρική Στατιστική.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ: (1) Η εξεταστέα ύλη ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ για την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καλύπτει έως και υπερκαλύπτει την εξεταστέα ύλη ΧΗΜΕΙΑΣ για τις Ιατρικές Σχολές των Παν/μίων Ιωαννίνων και Κρήτης. (2) Οι εξεταστέες ύλες ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ για τις Ιατρικές Σχολές των Παν/μίων Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πατρών και Αλεξανδρούπολης είναι, περίπου, ταυτόσημες.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εξεταστέα ύλη Χημείας - Βιοχημείας έτους 2019 ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εξεταστέα ύλη Βιολογίας - Γενετικής έτους 2019 από το παρακάτω αρχείο

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εξεταστέα ύλη Βιολογίας - Γενετικής έτους 2019 από το παρακάτω αρχείο