Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

ΕΝΤΥΠΑ

Υποβολή αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής (απλή φωτογραφία ή σάρωση του εγγράφου)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SYNELIXIS.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ