ΕΝΤΥΠΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υποβολή αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής (απλή φωτογραφία ή σάρωση του εγγράφου)


ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SYNELIXIS.


ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ