Στατιστική Ανάλυση

Υποστήριξη με προγράμματα Eviews, SPSS, R, Minitab


Για οικονομετρικές αναλύσεις και ανάλυση χρονοσειρών.

Μοντέλα παλινδρόμησης, ARCH, ARMA, ARIMA, GARCH, EARCH


Για περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Για Ανάλυση Παλινδρόμησης (Cross-Sectional data) και Ανάλυση Διακύμανσης (one-way, two-ways)

Παραμετρικοί (Student's, ANOVA) και μη παραμετρικοί έλεγχοι (Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruscal-Wallis, Friedman Kolmogorov-Smirnov) 


Για προχωρημένη στατιστική ανάλυση και κατασκευή πολύπλοκων ελεγχοσυναρτήσεων τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων ελέγχων.

Μπορείτε να συντάξετε τον κώδικά σας σε online editor εδώ.


MiniTab
MiniTab

Το πρόγραμμα MiniTab χρησιμοποιείται κυρίως από ακαδημαϊκά τμήματα.


Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας αφορούν εκμάθηση ενός από τα παραπάνω προγράμματα ή μελέτη και υποστήριξη της εργασίας σας. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στη σελίδα της επικοινωνίας μαζί μας.