Δρ Σωκράτης Σκλάβος

Σωκράτης Σκλάβος
Σωκράτης Σκλάβος

Κατάρτιση. Υπολογιστικά & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ακουστική Θαλάσσια Τεχνολογία, Νευροεπιστήμες.

Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (EME), της Ελληνικής (EEN) και της Διεθνούς Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες (SfN-IBRO)

Διακρίσεις: American Association for the Advancement of Science (USA, 2003), BBSRC (UK, 2005).

Ερευνητική δραστηριότητα: Ανάλυση σημάτων & συστημάτων, Νευρωνικά δίκτυα, Μοντέλα λήψης αποφάσεων στην οικονομία, Στοχαστική Ανάλυση. 


  Σύντομο Βιογραφικό

 • Απόφοιτος Ιωνιδείου Πρότυπου Σχολής Πειραιά (1987)
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης (1992)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Βασικές Νευροεπιστήμες, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (1997)
 •  Διδακτορικό Δίπλωμα στις Νευροεπιστήμες, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (έτος απονομής 2002)
 • 1993 - 1999. Ερευνητής Ι.Τ.Ε/Ινστιτούτο Υπολογιστικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ομάδα Υδροακουστικής & Υπολογιστικών Νευροεπιστημών.
 • 2000 -2003, Ερευνητής, Λέκτορας Νευροεπιστημών, Τμ. Ψυχολογίας, Univ. Sheffield, UK
 • 2004 - 2006, Ερευνητής, Ιατρική Σχολή, Παν. Πατρών & RIKEN-Human Brain Science Institute, Tokyo, Japan
 • 2007 - 2015, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2008 - 2012, Καθηγητής ΠΔ. 407/80, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
 • 2004 - 2016, Καθηγητής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων & Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων.
 • 2017 - σήμερα, Καθηγητής - Διεύθυνση Σπουδών & Επιστημονικός Υπεύθυνος της SΥΝELIXIS, Σύμβουλος Έρευνας & Ανάλυσης Δεδομένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ιδιωτικών Οργανισμών.

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Συνδεθείτε εδώ