Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η γνώση είναι δύναμη (F. Bacon)

Αποκτήστε το δεύτερο πτυχίο που επιθυμείτε μέσω εισαγωγής στα ΑΕΙ με Κατατακτήριες Εξετάσεις. 

Υψηλός αριθμός επιτυχιών μας στις εξετάσεις με πρώτες και δεύτερες θέσεις κατάταξης! (περισσότερα εδώ)


Χρειάζεσθε βοήθεια για την επιλογή σας? Συμβουλευθείτε τους ειδικούς (περισσότερα εδώ)


Ο Εκπαιδευτικός-Ερευνητικός μας Οργανισμός παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής & Κοινωνικής Εργασίας. Το διδακτικό μας προσωπικό έχει πιστοποίηση και επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας με βάση τους μεταπτυχιακούς (υποψήφιους διδακτορικούς) και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Στη σελίδα μας θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτικές πληροφορίες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συνάντησης στις εγκαταστάσεις μας ή τηλεδιάσκεψη. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στηρίζουμε την αδιάλειπτη μόρφωση σας και ειδίκευση. Μεθοδικά, οργανωμένα με υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια σας.


Επιτυχίες & Σημαντικές Διακρίσεις για τις υποψήφιες και υποψηφίους μας! 


1η θέση Φαρμακευτικής Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2023. 

100% στις πρώτες θέσεις κατάταξης (1η, 2η, 3η) Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, 2023 

1η θέση Φαρμακευτικής Παν. Πατρών, 2023 

1η θέση Οδοντιατρικής Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2023.

100% υποψήφιων μας πέτυχαν στις εξετάσεις 2023 για τη Φαρμακευτική Παν. Πατρών

1η θέση Ιατρικής Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2021.

1η θέση Ψυχολογίας Παν. Κρήτης, 2021. Μοναδική επιτυχούσα
1η θέση Ψυχολογίας ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, (Μάιος) 2021.

1η θέση Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022.

1η θέση Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ, 2022

2η θέση Ιατρικής ΕΚΠΑ, 2023 

2η θέση Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, 2023

2η θέση Φαρμακευτικής Παν. Πατρών, 2023
2η θέση Φαρμακευτικής Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2022.
2η θέση Ιατρικής Παν. Πατρών, 2021.
2η θέση Φαρμακευτικής Παν. (ΕΚΠΑ), (Μάιος) 2021.
2η θέση Ιατρικής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης 2022.
2η θέση Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας, (Μάιος) 2021.
2η θέση Ψυχολογίας Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), (Μάιος) 2021... 

Αποτελέσματα ετών 2010-2020 με 1η και 2η σειρά κατάταξης εδώ

Χρονική διεξαγωγή εξετάσεων & δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα 01/11 - 15/11 και στις αντίστοιχες σελίδες μας μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας αλλά και τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους υποψηφίους μας για την υποβολή των δικαιολογητικών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να καθορίσουμε συνάντηση φυσική ή διαδικτυακή για να σας βοηθήσουμε στην υποβολή. Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις εξετάσεις Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Κοινωνικής Εργασίας. 


Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται κυρίως το μήνα Δεκέμβριο και οι αιτήσεις γίνονται το μήνα Νοέμβριο (κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται τουλάχιστον βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακών σπουδών και αναγνώριση αυτών αν πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού από το ΔΟΑΤΑΠ.  


Πώς επιλέγονται τα θέματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στον χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής, που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό που εξετάζεται κάθε φορά, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στα άτομα που πρόκειται να εξεταστούν.


Ειδική Συμβουλευτική

Για την επιλογή κατεύθυνσης παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εφόσον έχετε επιλέξει κατεύθυνση, συμβουλευτείτε μας για τα τμήματα στα οποία μπορείτε να εξετασθείτε, καθώς υπάρχουν έως και σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση σπουδών και οι ακαδημαϊκοί μας σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αίτησης σας για δια ζώσης συνάντηση ή τηλεσυνάντηση μέσω zoom. Επικοινωνήστε μαζί μας.