Κατατακτήριες Εξετάσεις

Προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις με καθηγητές αποκλειστικής ειδικότητας & κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. 


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα 01/11 - 15/11 και στις αντίστοιχες σελίδες μας μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας αλλά και τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους υποψηφίους μας για την υποβολή των δικαιολογητικών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να καθορίσουμε συνάντηση φυσική ή διαδικτυακή για να σας βοηθήσουμε στην υποβολή. Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις εξετάσεις Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Κοινωνικής Εργασίας


Ποιες είναι οι ημερομηνίες εξετάσεων.
Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται κυρίως το μήνα Δεκέμβριο και οι αιτήσεις γίνονται το μήνα Νοέμβριο (κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται τουλάχιστον βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακών σπουδών και αναγνώριση αυτών αν πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού από το ΔΟΑΤΑΠ.  


Πως επιλέγονται τα θέματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στον χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής, που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό που εξετάζεται κάθε φορά, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζομένους.


    Το Πανεπιστημιακό - Εκπαιδευτικό κέντρο SYNELIXIS ειδικεύεται στην προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις


Για την επιλογή κατεύθυνσης παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εφόσον έχετε επιλέξει κατεύθυνση, συμβουλευτείτε μας για τα τμήματα στα οποία μπορείτε να εξετασθείτε, καθώς υπάρχουν έως και σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα.  Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση σπουδών και οι ακαδημαϊκοί μας σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αίτησης σας για δια ζώσης συνάντηση ή τηλεσυνάντηση μέσω zoom. Ενημερωθείτε εδώ.  Για επικοινωνία με το τηλεφωνικό μας κέντρο πατήστε εδώ


ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45 - 10681 ΑΘΗΝΑ | Τ: 2107780514 | K: 6907495403 | E: info@synelixis.net