Κατατακτήριες Εξετάσεις

# Υψηλός αριθμός επιτυχιών στις εξετάσεις του 2021 με πρώτες και δεύτερες θέσεις κατάταξης! (περισσότερα εδώ)

# Νέα τμήματα Ψυχολογίας από 3 Μαΐου για τις εξετάσεις 2022

# Ξεκίνησαν οι εγγραφές προπαρασκευαστικών τμημάτων Ιατρικής εξετάσεων έτους 2023

# Ευέλικτα προγράμματα e-Learning

# Ημερομηνίες εξετάσεων, θέματα κατατακτηρίων εξετάσεων, αιτήσεις & δικαιολογητικά

# Μαθήματα δια ζώσης & online

Χρειάζεσθε βοήθεια για την επιλογή σας? Συμβουλευθείτε τους ειδικούς (περισσότερα εδώ)


Κατατακτήριες - SYNELIXIS
Κατατακτήριες - SYNELIXIS

Ο Εκπαιδευτικός-Ερευνητικός μας Οργανισμός παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής & Κοινωνικής Εργασίας. Το διδακτικό μας προσωπικό έχει πιστοποίηση και επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας με βάση τους μεταπτυχιακούς (υποψήφιους διδακτορικούς) και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Στη σελίδα μας θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής σας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτικές πληροφορίες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συνάντησης στις εγκαταστάσεις μας ή τηλεσύναντησης με zoom. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στηρίζουμε την αδιάλειπτη μόρφωση μας και ειδίκευση. Μεθοδικά, οργανωμένα με υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια σας.


Επιτυχίες & Σημαντικές Διακρίσεις για τις υποψήφιες και υποψηφίους μας!

Η εμπιστοσύνη σας στα προγράμματά μας σας ανταμείβει ακόμα και με τη σημαντική διάκριση 1ης ή 2ης θέσης κατάταξης στις πρόσφατες εξετάσεις έτους 2021.

Υψηλές Διακρίσεις
Υψηλές Διακρίσεις

1η θέση Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Δεκέμβριος 2021.
1η θέση Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Δεκέμβριος 2021.
1η θέση Ψυχολογίας ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, Μάιος 2021.
2η θέση Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Δεκέμβριος 2021.

2η θέση Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Δεκέμβριος 2021.
2η θέση Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Μάιος 2021.
2η θέση Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δεκέμβριος 2021.
2η θέση Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάιος 2021.
2η θέση Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Μάιος 2021.

# 100% επιτυχία (Μάιος, 2021) Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
# Οι περισσότεροι επιτυχόντες (4) από το φροντιστήριο μας (Δεκέμβριος 2021) Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

# Από το φροντιστήριο μας η μοναδική εισακτέα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (Δεκέμβριος 2021)


Χρονική διεξαγωγή εξετάσεων & δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα 01/11 - 15/11 και στις αντίστοιχες σελίδες μας μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας αλλά και τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους υποψηφίους μας για την υποβολή των δικαιολογητικών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να καθορίσουμε συνάντηση φυσική ή διαδικτυακή για να σας βοηθήσουμε στην υποβολή. Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις εξετάσεις Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Κοινωνικής Εργασίας


Ημερομηνίες εξετάσεων
Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται κυρίως το μήνα Δεκέμβριο και οι αιτήσεις γίνονται το μήνα Νοέμβριο (κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται τουλάχιστον βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακών σπουδών και αναγνώριση αυτών αν πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού από το ΔΟΑΤΑΠ.  


Πώς επιλέγονται τα θέματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στον χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής, που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό που εξετάζεται κάθε φορά, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στα άτομα που πρόκειται να εξεταστούν.


Ειδική Συμβουλευτική

Για την επιλογή κατεύθυνσης παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εφόσον έχετε επιλέξει κατεύθυνση, συμβουλευτείτε μας για τα τμήματα στα οποία μπορείτε να εξετασθείτε, καθώς υπάρχουν έως και σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα.  Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση σπουδών και οι ακαδημαϊκοί μας σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αίτησης σας για δια ζώσης συνάντηση ή τηλεσυνάντηση μέσω zoom.  Επικοινωνήστε μαζί μας.