Κατατακτήριες Εξετάσεις Οδοντιατρικής

Πρότυπα οργανωμένα προγράμματα

Υπηρεσίες & Προγράμματα

Προετοιμάζουμε για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Οδοντιατρικής του Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ)  στα μαθήματα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Χημείας & Βιολογίας. Παρέχουμε αποκλειστικά δικές μας σημειώσεις και συγγράμματα. Τα μαθήματα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση και οι υποψήφιοι/ες αυτο-αξιολογούν την πρόοδό τους με εβδομαδιαία φύλλα εργασίας. Το καθηγητικό προσωπικό αξιολογεί την πρόοδο με μηνιαίο διαγώνισμα έως και το μήνα Σεπτέμβριο όπου μεριμνούμε ώστε να καλυφθεί πλήρως η ύλη. Τους μήνες Οκτώβρη & Νοέμβρη διεξάγονται επαναληπτικά μαθήματα και εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων. Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα προόδου και προσομοίωσης είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της παρακολούθησης του προγράμματος.   

Η σύγχρονη διδασκαλία διεξάγεται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις μας ή online με την καινοτόμο τεχνολογία της εταιρείας Wacom Instr και την υποστήριξη της πλατφόρμας zoom. Το παρεχόμενο υλικό διατίθεται σε ψηφιακή τάξη αποκλειστική για κάθε συμμετέχοντα/ούσα. 

Από 19 Φεβρουαρίου προετοιμάζουμε μόνο σε ατομικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα τμήματος είναι δυνατή κατά την έναρξη αυτού, δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου (το αργότερο) κάθε έτους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ενημέρωσή σας εδώ

Εξετάσεις 2024

Η ύλη των εξετάσεων έτους 2023 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν εδώ. Θα σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη που θα περιλαμβάνει την ύλη για τις εξετάσεις του έτους 2024 αμέσως μετά την επικαιροποίηση της. 

Τα μαθήματα που εξετάσθηκαν το έτος 2023 ήταν Ιατρική Φυσική, Ιατρική Χημεία και Βιολογία.    

Αίτηση ενδιαφέροντος

Προγραμματισμός ενημέρωσης