Προγραμματισμός

Προγραμματισμός & Αλγόριθμοι

Ειδικευόμαστε στον προγραμματισμό με MatLab από το 1992. Παρέχουμε υπηρεσίες και διδασκαλία προγραμματισμού στα πλαίσια μαθημάτων ή υποστήριξη εργασιών(*), υποστήριξη διατριβής όπου απαιτείται κώδικας, ερευνητικό προσωπικό και άλλα στελέχη. 


Ο κώδικας Mathematica είναι ιδιαίτερα εύχρηστος στην επίλυση ολοκληρωμάτων, διαφορικών εξισώσεων, υπολογισμού παραγώγων κλπ. είτε προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένου έργου είτε για επαλήθευση επίλυσης δια χειρός. Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας.


Η βάση του προγραμματισμού με C++. Μπορείτε να συντάξετε κώδικα online εδώ.

Σύντομα θα ανεβάσουμε εγχειρίδια και άλλο χρήσιμο βοηθητικό υλικό.