Μαθήματα Χημείας ΑΕΙ-ΑΤΕΙ


Διδάσκουμε τα παρακάτω μαθήματα των τμημάτων. Διαθέτουμε σημειώσεις και όλα τα θέματα παλαιότερα και πρόσφατα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Email. info@synelixis.net

Περισσότερα εδώ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΕΚΠΑ)

Ανόργανη Χημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Φασματοσκοπία

Οργανική Χημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Αναλυτική Χημεία (video)

Φυσικοχημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Ενόργανη Χημεία Ι, ΙΙ

Βιομηχανική Χημεία

Εργαστήριο Ανόργανης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Εργαστήριο Οργανικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ


ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΚΠΑ)

Ανόργανη Χημεία Ι, ΙΙ

Αναλυτική Χημεία Ι

Οργανική Χημεία Ι, ΙΙ

Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ

Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ, ΙV (video)

Φυσικοχημεία

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανόργανη Χημεία

Οργανική Χημεία


ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΜΠ)

Ανόργανη Χημεία

Αναλυτική Χημεία

Οργανική Χημεία


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανόργανη Χημεία

Οργανική Χημεία

Αναλυτική Χημεία


# Σύνθεση φαρμάκου Perampanel (για το μάθημα Φαρμακευτικής Χημείας ΙΙ, ΕΚΠΑ), παρακολουθήστε το video εδώ

# Άσκηση Αναλυτικής Χημείας στην ενότητα Διαλυτότητας και σταθεράς γινομένου διαλυτότητας. Παρακολουθήστε το video εδώ