Υποστήριξη Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

Αναλαμβάνουμε την ποσοτική ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων της πτυχιακής ή διπλωματικής σας εργασίας. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε είναι SPSS, R, Minitab για την στατιστική ανάλυση και επίσης Matlab & Mathematica για την υποστήριξη προγραμματιστικού κώδικα. Δεν αναλαμβάνουμε τη συγγραφή του συνόλου της εργασίας.

Υποστηρίζουμε αποκλειστικά τις μελέτες για τις οποίες μπορούμε να εγγυηθούμε το επιτυχές αποτέλεσμα.   


Υποστήριξη ερευνητικών εργασιών

Η υποστήριξη αυτή αφορά έρευνες που κατευθύνονται προς δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Η συμμετοχή μας υπόκειται στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση μεθοδολογίας και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων.  


Επίβλεψη Διατριβής

Για την περάτωση του έργου της Διατριβής σας ορίζουμε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις παρακολούθησης του έργου προετοιμάζοντας σας  κατάλληλα  για την άρτια υποστήριξη και διεκπεραίωση. Παρέχουμε την κατάλληλη συμβουλευτική για την έρευνα σας.


Υποβολή Αιτήματος

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45 - 10681 ΑΘΗΝΑ | Τ: 2107780514 | K: 6907495403 | E: info@synelixis.net