Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Οικονομετρία

Βασικό τυπολόγιο για το απλό γραμμικό υπόδειγμα με και χωρίς σταθερό όρο, και βασικές αρχές για το πολλαπλό υπόδειγμα.

Απλό Γραμμικό υπόδειγμα με σταθερό όρο

Απλό γραμμικό υπόδειγμα χωρίς σταθερό όρο

Πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα