Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Τμημάτων

Η διδασκαλία διεξάγεται με φυσική παρουσία ή online. Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής

Στατιστική ΙΙ Έλεγχος Υποθέσεων. Δευτέρα 18.30 - 21.00
Αναλογιστικά Μαθηματικά. Παρασκευή 18.30 - 21.00
Θεωρία Χρεοκοπίας. Τρίτη 18.30 - 20.30
Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ (πρώην Ασφαλίσεις Ζωής ΙΙ). Σάββατο 16.00 - 18.00
Απειροστικός Λογισμός Ι. Πέμπτη 18.30 - 20.30
Γραμμική Άλγεβρα. Πέμπτη 16.00 - 18.00
Πιθανότητες ΙΙ. Τρίτη 16.00 - 18.00


Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Μαθηματικά Ι. Δευτέρα 18.30 - 20.30
Οικονομετρία Ι. Παρασκευή 16.00 - 18.00
Μικροοικονομία ΙΙ. Τρίτη 18.30 - 20.30