Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Υποστηριζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου