Πανεπιστημιακά Μαθήματα-Υποστήριξη Εργασιών

Τριών δει παιδεία: φύσεως, μαθήσεως, ασκήσεως (Αριστοτέλης)

Καινοτόμος εξάσκηση με ή άνευ διδασκαλία. Σταδιακά εμπλουτίζεται η βάση με γνωστικά αντικείμενα

Μπορείτε να συμμετέχετε απλά στην επίλυση με αυτόματη αξιολόγηση. Το κόστος για κάθε φόρμα quiz (περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο 10 ερωτήματα από ασκήσεις προς επίλυση ή 20 ερωτήματα κατανόησης του κεφαλαίου του γνωστικού αντικειμένου που επιλέξατε) είναι 10€. Για επεξηγήσεις στις λάθος απαντήσεις, μπορείτε να επανα-υποβάλλετε τη φόρμα ή να αιτηθείτε εξατομικευμένα ωριαία μαθήματα κόστους από 25€/60'. 

Ακολουθεί λίστα μαθημάτων (εμπλουτίζονται συνεχώς)

Πτυχίο το Σεπτέμβρη? Οργανώστε την προετοιμασία σας μαζί μας και πετύχετε το στόχο σας.  

> Έγκυρη, υπεύθυνη και αξιόπιστη προετοιμασία! Μαθήματα δια ζώσης και online. 

> Έναρξη προετοιμασίας για την εξεταστική Σεπτεμβρίου, 10 Ιουλίου 2023

> Ειδικά προγράμματα επανένταξης για φοιτητές/φοιτήτριες.

> Προγραμματισμός σπουδών για σύντομη περάτωση σπουδών. 

Στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 σπάσαμε το φράγμα της 1ης χιλιάδας πτυχιούχων ΑΕΙ, και συνεχίζουμε....... (επόμενη ενημέρωση στη 2η χιλιάδα)

Φροντιστηριακή υποστήριξη μαθημάτων ΑΕΙ online και δια ζώσης, τμήματα ή ατομικά μαθήματα.

Επίλυση και διόρθωση ασκήσεων. Μια καινοτόμος υπηρεσία άμεσης υποστήριξης. 

Πτυχιακές & Διπλωματικές Εργασίες. Υποστήριξη Διατριβών. Υποβολή προτάσεων για Διδακτορικές σπουδές.

Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου

Με 25ετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποκλειστικά, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρά κριτήρια στην επιλογή του καθηγητικού μας προσωπικού. Εκτός από την βασική προϋπόθεση Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από Δημόσια Κρατικά ΑΕΙ, η απόλυτη πλειοψηφία του καθηγητικού μας προσωπικού έχει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών ή είναι στη διαδικασία λήψης αυτού. Με την παραπάνω διαδικασία επιλογής διασφαλίζουμε τη διδακτική επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Παράλληλα, η ειδική ομάδα Ψυχολογίας με τη βοήθεια Ψυχομετρικών εργαλείων αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε μέλους του καθηγητικού προσωπικού ώστε να βελτιστοποιείται η αλληλεπίδραση γνώσης-προσωπικότητας. 

Διεύθυνση Σπουδών, Δρ. Σωκράτης Σκλάβος

Μαθηματικός, Διπλ. & Διδάκτωρ Νευροεπιστημών

Μας εμπιστευθήκατε, σας το ανταποδώσαμε!

Τα έτη 2018 έως 2022 (Σεπτέμβριος) ανεβήκαμε στην 1η θέση προτίμησης για μαθήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμβάλλαμε στην περάτωση των προπτυχιακών σπουδών σε 406 φοιτητές και φοιτήτριες εκ των οποίων 150 αποφοίτησαν από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.  Στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 σπάσαμε το φράγμα της 1ης χιλιάδας Πτυχιούχων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε!  


Συμβουλευτική συνέχισης σπουδών

Στο δύσκολο δρόμο απόφασης επιλογής μεταπτυχιακής ειδίκευσης παρέχουμε ειδική συμβουλευτική με γνώμονα την τρέχουσα αγορά εργασίας αλλά και τις μελλοντικές τάσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε από κοντά τις ακαδημαϊκές προοπτικές σας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν στα μέλη του μαθητολόγιού μας.


Πρωτοετής φοιτητής ή  φοιτήτρια?

Ειδική υπηρεσία ενημέρωσης προγραμμάτων και ανάλυσης μαθημάτων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στο μαθητολόγιο μας.