Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομετρία

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Υποδείγματα λευκού, κόκκινου θορύβου, ARCH, GARCH, τεχνικές πρόβλεψης και εκτίμησης, αυτοσυσχέτιση, εργοδικότητα, φασματική ανάλυση

Οικονομετρία Ι, ΙΙ, Χρηματοοικονομική, Εφαρμοσμένη

Απλό γραμμικό Υπόδειγμα, Στατιστική αναφορά & πρόβλεψη, Πολλαπλό γραμμικό Υπόδειγμα, Θεώρημα Gauss-Markov, Πολυσυγραμμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Ανάλυση Εποχικότητας, Κυκλικότητας, Χρονολογικές Σειρές, Μέθοδοι Εξομάλυνσης & Βραχυπρόσθεσμης-Μακροπρόθεσμης πρόβλεψης, μοντέλα ARCH, GARCH, ARMA, .....Συνδεθείτε στη Βιβλιοθήκη μας για εκπαιδευτικό υλικό, ή ενημερωθείτε για τις ενάρξεις μαθημάτων μας

Θεωρία Παιγνίων

Στρατηγικές, Βέλτιστες αποφάσεις, Monte-Carlo, δενδροανάλυση, πιθανοθεωρητική ανάλυση, το δίλλημα του φυλακισμένου και άλλες εφαρμογές.


Συνδεθείτε στη Βιβλιοθήκη μας για εκπαιδευτικό υλικό.

 

Επιπλέον μαθήματα

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων