Μαθήματα Στατιστικής-Πιθανοτήτων

# Πανεπιστημιακή διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής & Πιθανοτήτων
# Προγράμματα Στατιστικής Ανάλυσης & Επεξεργασίας Δεδομένων
# Μαθήματα για φοιτητές ΑΕΙ, Στελέχη, Επαγγελματίες
# Εξειδικευμένες λύσεις Στατιστικής Ανάλυσης

# Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Τ. +30210 7780514


Προσφερόμενα Μαθήματα

# Πιθανότητες Ι ΙΙ

# Στατιστική Εκτιμητική (περισσότερα στην βιβλιοθήκη μας)
# Περιγραφική Στατιστική
# Στατιστική Έλεγχος Υποθέσεων
# Ποσοτικές μέθοδοι
# Βιοστατιστική
# Ανάλυση Διακύμανσης-Παλινδρόμησης,
# Θεωρία Κινδύνου
# Κατανομές Απώλειας
# Θεωρία Κατανομών
# Θεωρία Χρεοκοπίας
# Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
# Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής,
# Γλώσσα R, SPSS, Stata, Minitab.


Δεν βρήκατε τον τίτλο που σας ενδιαφέρει? Επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε την κάτωθι αίτηση ενδιαφέροντος.

Αίτηση Ενδιαφέροντος