Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Μαθήματα Στατιστικής-Πιθανοτήτων

Μαθήματα Στατιστικής-Πιθανοτήτων SYNELIXIS
Μαθήματα Στατιστικής-Πιθανοτήτων SYNELIXIS

# Πανεπιστημιακή διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής & Πιθανοτήτων
# Προγράμματα Στατιστικής Ανάλυσης & Επεξεργασίας Δεδομένων
# Μαθήματα για φοιτητές ΑΕΙ, Στελέχη, Επαγγελματίες
# Εξειδικευμένες λύσεις Στατιστικής Ανάλυσης

Τ. +30210 7780514


Προσφερόμενα Μαθήματα

Πιθανότητες Ι ΙΙ
Στατιστική Εκτιμητική
Περιγραφική Στατιστική
Στατιστική Έλεγχος Υποθέσεων
Ποσοτικές μέθοδοι
Βιοστατιστική
Ανάλυση Διακύμανσης-Παλινδρόμησης,
Θεωρία Κινδύνου
Κατανομές Απώλειας
Θεωρία Κατανομών
Θεωρία Χρεοκοπίας
Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής,
Γλώσσα R, SPSS, Stata, Minitab.


Δεν βρήκατε τον τίτλο που σας ενδιαφέρει? Επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε την κάτωθι αίτηση ενδιαφέροντος.

Αίτηση Ενδιαφέροντος