Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Μαθήματα Οικονομικών

Τα προγράμματά μας προσφέρονται με online ή δια ζώσης διδασκαλία

Μαθήματα Οικονομικών SYNELIXIS
Μαθήματα Οικονομικών SYNELIXIS

# Οικονομικά Μαθηματικά 

# Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά  

# Οικονομετρία Ι, ΙΙ 

# Μικροοικονομία Ι, ΙΙ 

# Μακροοικονομία Ι, ΙΙ

# Δημόσια Οικονομική Ι, ΙΙ

# Ποσοτικές Μέθοδοι

# Λογιστική Ι, ΙΙ 

# Ανάλυση Κόστους Ι, ΙΙ