Φροντιστηριακή διδασκαλία Πανεπιστημιακών μαθημάτων

Ομαδικά Τμήματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.

Αίθουσα Ηράκλειτος
Αίθουσα Ηράκλειτος

Οργάνωση ολιγομελών ομαδικών τμημάτων για φροντιστηριακή διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. Διαθέτουμε σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τράπεζα θεμάτων, θέματα εξετάσεων, σημειώσεις για την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Το καθηγητικό μας προσωπικό διαθέτει τους κατάλληλους τίτλους σπουδών και διδακτική επάρκεια και υπόκειται σε συστηματική αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα επιτυχίας τα οποία διατηρούμε σε υψηλά ποσοστά.

Είμαστε το μοναδικό Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ελλάδος με διεθνή αναγνώριση & πιστοποίηση στον τομέα έρευνας. 

Ιδιαίτερα πανεπιστημιακά μαθήματα

Αίθουσα Σωκράτης
Αίθουσα Σωκράτης

Τα ατομικά μαθήματα προσφέρονται για τις περιπτώσεις φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εργάζονται και ως εκ τούτου δεν τους βολεύει το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων.
  • Έχουν υψηλές απαιτήσεις για τον μέγιστο δυνατό βαθμό ή επιθυμούν να ενισχύσουν πολύ περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
  • Online μαθήματα μέσω skype λόγω μεγάλης απόστασης από το χώρο μας.
  • Αυστηρά προσωπικοί λόγοι.

Η παρακολούθηση ατομικού μαθήματος συνοδεύεται και από ελεύθερη συμμετοχή σε τμήμα καθώς επίσης και συμμετοχή στα τεστ αξιολόγησης και διαγωνίσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε αίτηση για το μάθημα που σας ενδιαφέρει.