Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Κατατακτήριες εξετάσεις Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εξεταστέα Ύλη. Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι. Β) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης. Γ) Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας.  

Προτεινόμενα συγγράμματα.

# Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Thomas H. Eriksen, Εκδόσεις Κριτική.
# Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης», Paul Erickson, Liam Murphy, Εκδόσεις Κριτική.
# Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου», Adam Kuper, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 
# Η Κοινωνική Γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην Κάρπαθο, Μπερνάρ Βερνιέ, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
# Ταυτότητες και Φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, επιμ. Ε. Παπαταξιάρχης- Θ. Παραδέλλης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Ποσοστά - Κατηγορίες Κατατασσομένων. Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 107 εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΦΕΚ 2370/τ.Β΄/15.5.2022, Υ.Α. Φ.253.1/55071/Α5/15-5-2022), 12%Χ107=13 κατατασσόμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο εδώ

Λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας:

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα)

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

Πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο

Ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου και των κοινωνικών του συμπεριφορών. Συγκεκριμένα η ανθρωπολογία μελετά τα ήθη, τα έθιμα, τις δοξασίες, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις κλπ. όπως αυτές, διαμορφώθηκαν ιστορικά, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών δομών, σχημάτων και οργανώσεων. Εστιάζει στην πολιτισμική ετερότητα, τη διαφορετικότητα. 

Ιστορικά, αντλεί τον δυναμισμό της από τη συστηματική, την «από τα μέσα», επιτόπια γνώση και εμπειρία των άλλων, των διαφορετικών, μη βιομηχανικών κοινωνιών της Αφρικής, της Ασίας, της Νότιο Αμερικής, της Αυστραλίας ή της Μελανησίας αλλά στρέφεται και στη μελέτη του «οικείου», και τη διερεύνηση των λεγόμενων «δυτικών», βιομηχανικών κοινωνιών.

Ως κοινωνική επιστήμη, η ανθρωπολογία αποσκοπεί στη διερεύνηση των διαφορετικών μορφών της ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας σε όλη τους την ευρύτητα. Στόχος της είναι η διαπίστωση των γενικών και ειδικών αρχών που διέπουν τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Διαφορά με την Κοινωνιολογία

Η ανθρώπινη κοινωνία είναι το άμεσο αντικείμενο και της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Και οι δύο επιστήμες είναι συγκριτικές, γενικεύουσες και ερμηνευτικές. Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι η Κοινωνιολογία μελετάει τα κοινωνικά φαινόμενα στο μακροεπίπεδο ενώ η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο μικροεπίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της αμεσότητας και της εμπειρίας. Αυτό ακριβώς είναι που την κάνει τόσο σημαντική για τη μελέτη της κοινωνικής μεταβολής, καθώς διαθέτει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που της επιτρέπουν να μελετήσει τα φαινόμενα της κοινωνικής μεταβολής "από μέσα", την ώρα που εκτυλίσσονται.

Διαφορά με την Ψυχολογία

Η Ψυχολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης ψυχής ενώ η Ανθρωπολογία είναι η μελέτη των ανθρώπινων πολιτισμών στο σύνολό τους. Η ανθρωπολογία είναι ολιστική στη φύση της και μελετά τα πάντα που σχετίζονται με τον άνθρωπο, ενώ η ψυχολογία περιορίζεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων, η εστίαση της είναι στο άτομο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοεί την επιρροή της ομάδας.

Απασχόληση

Οι Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σε Διεθνείς Οργανισμούς και μη κυβερνητικές Οργανώσεις, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα, με επιστημονική εξειδίκευση, σε χώρους όπως η εκπαίδευση, τα ερευνητικά κέντρα, τα εθνογραφικά μουσεία, είτε έμμεσα, ως σύμβουλοι σε εθνικούς/ περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς ( όπως Υπουργεία, Τοπική/ Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Σύστημα Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) αλλά και στην τεχνολογία και τον ψηφιακό πολιτισμό ευρύτερα.

Αναλυτικά, μπορούν να εργαστούν:

  • Σε ερευνητικά κέντρα που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, Μορφωτικά Κέντρα Τραπεζών κ.ά.).
  • Σε εθνολογικά/πολιτισμικά μουσεία όπου μπορεί να καταρτίσει τις συλλογές των μουσειακών αντικειμένων και των αντικειμένων τέχνης δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά προσεγγίζοντάς τα ως φορείς πληροφοριών για την κοινωνία από την οποία προέρχεται και εντάσσοντάς τα στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Σε ποικίλους εργασιακούς χώρους παροχής υπηρεσιών του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ως παράγοντας παρέμβασης για την ανάλυση και την πρόληψη συγκρούσεων ή ενδογενών αντιθέσεων (όπως, για παράδειγμα, για την κατανόηση των πολιτισμικών και άλλων διαφορών των επιμέρους ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι οικονομικοί μετανάστες).
  • Στον χώρο της υγείας (Κέντρα Υγείας, κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης, ιδρύματα, ασφαλιστικούς οργανισμούς).
  • Στον χώρο της εκπαίδευσης σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα την ιστορία και τη συγκριτική μελέτη του πολιτισμού, των γλωσσών και των θρησκειών, στο ήδη διδασκόμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μάθημα «Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών», καθώς και σε μαθήματα που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
  • Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό, όπως αυτά ασκούνται στον χώρο των διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  • Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου μπορεί να φέρει εις πέρας έρευνες που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, πράγμα το οποίο επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό της διοίκησης και μιας πιο αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου ή της Κοινότητας.
  • Στον αγροτικό χώρο, εντασσόμενοι σε διάφορους τοπικούς φορείς, όπως, για παράδειγμα, στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, σε μικρές μονάδες πρότυπων καλλιεργειών ή μονάδες παραγωγής διαφόρων αγροτικών προϊόντων που τείνουν να εξαφανιστούν.
  • Στις υπηρεσίες που αφορούν τη Δημόσια Τάξη.
  • Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Oργανισμών και μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (όπως ο ΟΗΕ, η UNICEF, η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [WHO], η Greenpeace, η Διεθνής Aμνηστεία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και άλλες διεθνείς οργανώσεις).

Για πληροφορίες σχετικά της προετοιμασίας επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα

Αίτηση