Φυσική, Χημεία

Μαθήματα Χημείας
Μαθήματα Χημείας

Μαθήματα Χημείας

Ανόργανη Χημεία

Ιατρική Χημεία

Αναλυτική Χημεία

Οργανική Χημεία

Βιοχημεία

Τοξικολογία

Ενόργανη Ανάλυση
Μαθήματα Φυσικής
Μαθήματα Φυσικής

Μαθήματα Φυσικής

Φυσική

Μηχανική

Υπολογιστική Φυσική

Ιατρική Φυσική

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Κβαντική Μηχανική

Ηλεκτρομαγνητισμός

Στατιστική Φυσική

Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι:Μηχανική Ρευστών

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ:Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική Ι (Θερμοδυναμική μιας Συνιστώσας)


Καλύπτουμε πλήρως τα μαθήματα Ιατρικής Χημείας και Ιατρικής Φυσικής τμημάτων Ιατρικής για φοιτητές/φοιτήτριες από ΕΠΑΛ.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.