Ερευνητικοί Τομείς

Απευθυνόμαστε σε: Ακαδημαϊκά Τμήματα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΕΑΠ, Εργαστήρια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Βιοδιαγνωστικές-Φαρμακευτικές Εταιρείες, Μεμονωμένους Ερευνητές στους τομείς Θετικών Επιστημών & Επιστημών Υγείας, Επιστημών Οικονομίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών,Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή). Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά (συνδεθείτε)

Ειδίκευση

Νευροεπιστήμες

Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες, Νευρωνικά Δίκτυα, Προσομοίωση, Απεικόνιση

Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

EEG, MEG, EMG, OEG


Ανάλυση Επιβίωσης

Kaplan-Meyer, Cox-Regression, Life tables, ...

Νευροοικονομία

Ψυχολογία, Marketing, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Δίκτυα αποφάσεων

Νευροψυχολογία

GRS, Imaging, Emotion ExplotationΑνάπτυξη

  • Νευρωνικά Δίκτυα (Τεχνητά, Βιολογικά, Στοχαστικά, ...)
  • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
  • Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων
  • Προγραμματισμός Αλγορίθμων Προσομοίωσης
  • Ανάλυση Σημάτων-Συστημάτων (τεχνικές Wavelet Analysis, Fourier Analysis)
  • Παραμετρική Εκτιμητική Ανάλυση, Έλεγχος Υποθέσεων, Μπεϋζιανή Στατιστική, Θεωρία Αξιοπιστίας-Κινδύνου
  • Οικονομετρική Ανάλυση (Τάση αγορών, Εποχικότητα, Προβλέψεις)

Υποβολή Ερώτησης