Ασύγχρονη Ψηφιακή Μάθηση

made by synelixis lab

Ασύγχρονο πρόγραμμα ψηφιακής εξάσκησης άνευ διδασκαλίας.

Κατανοήστε την ύλη μέσα από ερωτήματα σωστού/λάθους, πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα σωστού/λάθος και πολλαπλής επιλογής σας επιστρέφονται άμεσα και αυτόματα. Οι απαντήσεις ανάπτυξης απαιτούν 24-48 ώρες περίπου για την αξιολόγησή τους. Τα quiz είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα κεφάλαια ή τις ενότητες του γνωστικού αντικειμένου. σύμφωνα με την προκήρυξη της ύλης (ΦΕΚ). Μπορείτε να αγοράσετε όσα quiz επιθυμείτε ανανεώνοντας το ποσό πίστωσης.  

Κόστος. 10€/quiz, προσφορά 150€ για όλα τα quiz του γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος). Αγοράζοντας για παράδειγμα 5 quiz, αγοράζετε τα 5 πρώτα με αρίθμηση 1 -5. Ανανεώνοντας 3 επιπλέον quiz, αγοράζετε τα 6-8 κοκ 

Για τη σύνδεσή σας στα quiz απαιτείται μόνο ένας λογαριασμός gmail.com. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα.

Quiz διατίθενται προς το παρόν για τα παρακάτω γνωστικά εξεταστέα αντικείμενα. 

Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία (Κατατακτήριες Εξετάσεις ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου (17 ενότητες)

1. Επιστημολογία

2. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων

3. Το ερευνητικό σχέδιο

4. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας

5. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια.

6. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας

7. Τα θεμέλια της μέτρησης

8. Η παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο.

9. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

10. Ζητήματα δειγματοληψίας

11. Η μη πειραματική έρευνα

12. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ).

13. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ).

14. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ

15. Σύσταση ομάδων ελέγχου.

16. Ανάλυση περίπτωσης.

17. Ζητήματα δεοντολογίας.

Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική (Κατατακτήριες Εξετάσεις Παν. Κρήτης).

Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Κατατακτήριες Εξετάσεις Παν. Κρήτης & ΕΚΠΑ)

Μέχρι 30/09/2023, θα λαμβάνετε ένα quiz/εβδομάδα. Από 01/10/2023 θα λαμβάνετε 3 quiz/εβδομάδα.

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε αγορά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα