Αρχείο Ιατρικής

Πρόγραμμα προετοιμασίας 2020-2021.

ΕΚΠΑ & Πανεπιστήμιο Πατρών -Τμήματα Ι & ΙΙ - έναρξη 16/12/2020
Ιατρική Χημεία. Παρασκευή 18.00 - 21.00 (τμήμα 1) & Σάββατο 09.00 - 12.00 (τμήμα 2).
Ιατρική Φυσική. Τετάρτη 19.00 - 21.00 (τμήμα 1) & Σάββατο 12.00 - 14.00 (τμήμα 2)
Βιολογία Ι, ΙΙ & Γενετική. Πέμπτη 18.00 - 21.00 (τμήμα 1) & Παρασκευή 09.00 - 12.00 (τμήμα 2)

ΕΚΠΑ & Πανεπιστήμιο Πατρών- Τμήμα ΙΙΙ, έναρξη 01/02/2021.
Ιατρική Χημεία. Δευτέρα 19.00 - 21.00 & Σάββατο 13.00 - 15.00
Ιατρική Βιολογία. Σάββατο 15.30 - 18.30
Ιατρική Φυσική. Τρίτη 19.00 - 21.00

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έναρξη 19/12/2020

Ιατρική Φυσική. Σάββατο 14.00 - 16.00
Γενική Μορφολογία, Σάββατο 12.00 - 14.00
Βιολογία Ι, ΙΙ. Σάββατο 10.00 - 12.00

Πανεπιστήμιο Κρήτης - έναρξη 15/12/2020
Ιατρική Χημεία. Τρίτη 19.00 - 21.00.
Ιατρική Φυσική. Τετάρτη 19.00 - 21.00 (τμήμα Ι) & Σάββατο 12.00 - 14.00 (τμήμα ΙΙ)
Βιολογία Ι, ΙΙ. Πέμπτη 18.00 - 21.00 (τμήμα Ι) & Παρασκευή 09.00 - 12.00 (τμήμα ΙΙ)

ΑΠΘ, έναρξη 19/12/2020
Ιατρική Στατιστική. Τρίτη 19.00 - 21.00 (έναρξη 30/03/2021)
Βιολογία Ι, ΙΙ. Σάββατο 10.00 - 12.00
Ιατρική Φυσική. Σάββατο 14.00 - 16.00