Ανάλυση Δεδομένων

Στηρίζουμε τις μελέτες σας με τα κάτωθι πακέτα. Για καλύτερη εξυπηρέτηση ρωτήστε μας τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε την βέλτιστη δυνατή λύση.

MATLAB

Ανάλυση, Επεξεργασία Σημάτων, Προγραμματισμός Αλγορίθμων

MATHEMATICA

Ανάλυση, Επεξεργασία Δεδομένων

C, C++

Προγραμματισμός

SPSS

Στατιστική Ανάλυση & Επεξεργασία Δεδομένων

Minitab

Στατιστική Ανάλυση & Επεξεργασία Δεδομένων

R

Στατιστική Ανάλυση & Επεξεργασία Δεδομένων, Προγραμματισμός

EViews

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Προβλέψεις

STATA

Στατιστική Ανάλυση, Χρονολογικές Σειρές

Python

Προγραμματισμός

Ενημερώστε μας για την μελέτη σας ώστε να σας υποδείξουμε την καλύτερη δυνατή λύση.